Skip to content

Ny orientering om togstøj

Referencelaboratoriet har udgivet Orientering nr. 50: “Togstøj ved stationer”.

Orientering informerer om beregninger af togstøj i situationer, hvor reduceret toghastighed ved stationer har betydning, og giver en introduktion til:
– Hvordan fremskaffes oplysninger om hastighed og sporbenyttelse mv.?
– Køreplanhastighed til brug for støjberegninger
– Praktisk håndtering af de lavere hastigheder ved stationer
– Minimering af antallet af støjkilder i beregningsprogrammer

Back To Top