Skip to content

Ny orientering fra Referencelaboratoriet

Referencelaboratoriet har udgivet Orientering nr. 52: “Genmåling af støjkilder”

Mange har efterspurgt anvisninger for, hvordan man vurderer behovet for at genmåle støjkilder, der indgår i en støjmodel af en virksomhed. Spørgsmålet opstår primært i forbindelse med mellemstore og større virksomheder med mange støjkilder, der benytter en støjmodel til brug for dokumentation af støjbidraget i naboområderne.
Orienteringen henvender sig til støjrådgivere, men den kan af tilsynsmyndigheder anvendes som baggrundsviden for vurderinger i forbindelse med fastsættelse af vilkår om eftervisning af støj i godkendelses- og tilsynsøjemed.

Orienteringen kan hentes her.

Back To Top