Skip to content

Ny kvalitetsbekendtgørelse

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt en ny “kvalitetsbekendtgørelse”, BEK nr 1903 af 29/12/2015, med virkning fra 1. januar 2016.
Bekendtgørelsen erstatter BEK nr 1311 af 25/11/2015, som således fik et ret kort liv.

 

Back To Top