Skip to content

Ny analysekvalitetsbekendtgørelse

Der er pr. 1. juli 2024 en ny udgave af bekendtgørelsen, der nu hedder: BEK nr 811 af 19/06/2024.
Der er ingen ændringer på støjområdet.
https://referencelaboratoriet.dk/referencer/bekendtgoerelse-om-kvalitetskrav-til-miljoemaalinger/

Back To Top