Skip to content

Miljøstyrelsens anbefaling til beregning af støjniveauer fra udendørs skydebaner

Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger har over en periode modtaget henvendelser, der indikerer, at der kan være store forskelle mellem målte og beregnede støjniveauer for skudstøj, når der skydes med haglvåben på udendørs skydebaner.

Miljøstyrelsen har på den baggrund gennemført to undersøgelser, der viser, at den primære årsag til forskellen er, at udgangsværdien for haglvåben, der hidtil har været anvendt ved beregning af støjniveauerne, er højere end hidtil antaget. Det betyder, at de beregnede støjniveauer, der ligger til grund for afgørelser og påbud efter Miljøbeskyttelsesloven, er underestimerede.

I et brev til kommunerne anbefaler Miljøstyrelsen, at der ved fremtidige beregninger af støjniveauet fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben, anvendes nye udgangsvrdier baseret på undersøgelsesresultater fra september 2018 i stedet for de hidtil anvendte værdier fra 1998.

Back To Top