Skip to content

Kursus i miljøstøj 2024

Kursus i ”Miljømåling – ekstern støj” – den 29. – 30. maj 2024 – Tilmelding

Kursus i ”Miljømåling – trafikstøj” – den 31.  maj 2024 – Tilmelding

 


Tilmeldingsfrist er 21. maj 2024


”Miljømåling – ekstern støj” strækker sig over to dage og ”Miljømåling – trafikstøj” over én dag.
Morgenmad fra kl. 09:00-09:30 og undervisning fra kl. 09:30-16:30 alle dage.


Kursus afholdes hos:
Referencelaboratoriet
c/o FORCE Technology
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm


Prisen er kr. 5.757 ekskl. moms pr. kursusdag.


Referencelaboratoriet afholder én gang om året kurser i måling og beregning af ekstern støj og i beregning af trafikstøj.

Kurset henvender sig til personer, som arbejder eller skal arbejde med miljømålinger i det daglige, og som har brug for et samlet overblik over de discipliner, der kræves til henholdsvis ”Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj”.

Der lægges vægt på den praktiske udførelse af støjmålinger og -beregninger, og deltagelse i kurset vil derfor være en mulighed for at erhverve sig de grundlæggende færdigheder for nyansatte i firmaer med støjafdelinger.

Referencelaboratoriet modtager gerne ønsker og forslag til yderligere eller ændrede emner i kursusindholdet på e-mail: reflab@forcetechnology.com

Nedenfor er hovedindholdet for de enkelte kursusdage beskrevet:


DAG 1 – Støjmålinger (”Miljømåling – ekstern støj”)

Lydteori
Kontekst og valg af målested (klager, støjtype, referenceperiode, måleområde, baggrundsstøj, forstyrrelser)
Øvelser med praktiske målinger
Målesystem (lydtrykmåler, Slow, Fast, Impuls, LIN/C/A), kalibrering, optageudstyr m.m.)
Målepositioner (fritfelt, 3 dB, 6 dB, skærmning, terræn, facadeplacering, mikrofonhøjde)
Forstyrrelser, baggrundsstøj, måletidspunkt, referenceperioder
Måle og beregningsstørrelser (indikatorer)
Meteorologi (meteorologisk ramme/vejrklasser)
Drift, måletidsrum, referenceperioder, referencetidsrum
Støjgrænser og områdetyper, lovgrundlag
Indendørs støj (åbne/lukkede vinduer, målepositioner, efterklangstid)
Øvelser med praktiske målinger udendørs
Parametre: Almindelig støj, lavfrekvent støj og infralyd, vibrationer


 DAG 2 – Støjberegninger (”Miljømåling – ekstern støj”)

Den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj
Kildestyrke (kasse-, kugle- og ekstrapolationsmetoden)
Korrektioner (baggrundsstøj, toner, impulser, varighed)
Usikkerhed (konfidensintervaller, overholdelse og overskridelse af støjgrænser)
Øvelser i støjberegninger (nordisk beregningsmetode)
Øvelse i vurdering af toneindhold
Demonstration af SoundPLAN
Rapportering ”Miljømåling – ekstern støj” – Hvad skal en rapport indeholde?


DAG 3 – Trafikstøj (”Miljømåling – trafikstøj”)

Kort gennemgang af typer af støj, der er reguleret (virksomheder, skydebaner, motorsportsbaner, veje, jernbaner, vindmøller, fly)
Beregningsstørrelser (indikatorer)
Meteorologi (vejrklasser)
Trafiktal (vej og tog)
Støjgrænser
Indendørs støj (åbne/lukkede vinduer)
Øvelser i støjberegninger (Nord2000, trafiktal)
Rapportering ”Miljømåling – trafikstøj” – Hvad skal en rapport indeholde?

Back To Top