skip to Main Content

Test af programmer og udstyr

Test af togstøjberegninger

Miljøstyrelsen har ladet udarbejde testeksempler for beregning af togstøj efter Nord2000-metoden.

September 2018: Testeksemplerne er under revision og bliver tilgængelige her, når de er klar.

 

Testsignaler til kontrol af støjmåleudstyr

Referencelaboratoriet har udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Der er udarbejdet en vejledning til kontrollen og et regneark til at beregne og kontrollere afvigelser. Testsignalerne er opdelt i 8 biblioteker, som downloades som én zip-fil.

Det anbefales at anvende testfiler til frekvensrespons og niveaulinearitetskontrol hver gang, man bruger en ny konfiguration af måleudstyr, og ellers foretage en kontrol nogle gange om året. Testfiler til kontrol af tidsvægtning og bredbåndstestsignaler kan anvendes, hvis der er behov for det.

Såfremt der ved kontrollen findes afvigelser større end tolerancerne, bør man finde frem til, hvilken del af målekæden der bidrager mest til afvigelsen, og om muligt fjerne årsagen til afvigelsen. Hvis dette ikke er muligt, skal man vurdere, hvilken indflydelse afvigelsen får på måleresultaterne og eventuelt korrigere for afvigelsen.

Back To Top