Skip to content

Test af programmer og udstyr


Test af SoundPLAN

Støjmåleudstyr og software skal jævnligt verificeres, når det benyttes til ”Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj” – jævnfør afsnit 4.4 og 4.5 og Appendiks 4 og 5 i RL20/96 (kan downloades på referencelaboratoriet.dk).

Til brug for beregning af støj fra bl.a. virksomheder, skydebaner, motorsportsbaner, veje og jernbaner benyttes programmet SoundPLAN® af stort set alle de akkrediterede firmaer og certificerede personer på listen over godkendte laboratorier på Referencelaboratoriets hjemmeside. Der har derfor været et ønske om, at dette program verificeres ”centralt”, så ikke alle certificerede og akkrediterede, der benytter SoundPLAN, skal verificere det individuelt.

Mulighederne for dette er diskuteret i Referencelaboratoriets styregruppe og med SoundPLAN Nord ApS, der forhandler programmet i Norden og i Baltikum. Der er opnået enighed om, at SoundPLAN Nord ApS jævnligt uploader på deres hjemmeside et regneark, der viser udtræk af SoundPLAN beregningsresultater i en række testeksempler. Disse eksempler omfatter officielle test-cases, i det omfang sådanne findes, f.eks. Orientering 37 (General Prediction Method) og AV 1059/97 (RTN 1996). Resultater fra Referencelaboratoriets sammenlignende støjmålinger er også inkluderet. Endelig er der medtaget en del ’uofficielle’ tests, hvis sande resultat ikke er dokumenteret noget sted, men som alene har til formål at kontrollere resultaternes reproducerbarhed og stabilitet i mere realistiske modeller end de officielle modeller (der ofte er ’stiliserede’).
Alle opdateringer, som SoundPLAN producenten udsender, monitoreres på denne måde.

SoundPLAN’s implementering af NORD2000 kontrolleres af SoundPLAN GmbH i forhold til de officielle test cases (Environmental Project 1022/2005 med senere revisioner). Disse resultater indgår ikke i ovennævnte regneark.

Regnearket kan downloades fra SoundPLAN Nords hjemmeside SoundPLAN Nord ApS > Support.

Det understreges, at det er brugerens ansvar at sikre, at den benyttede udgave er kontrolleret inden for det område, den anvendes til ”Miljømåling – ekstern støj” eller ”Miljømåling – trafikstøj”. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer skal rettes til SoundPLAN Nord ApS.

 

Test af togstøjberegninger

Miljøstyrelsen har ladet udarbejde testeksempler for beregning af togstøj efter Nord2000-metoden.

September 2018: Testeksemplerne er under revision og bliver tilgængelige her, når de er klar.

 

Testsignaler til kontrol af støjmåleudstyr

Referencelaboratoriet har udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Der er udarbejdet en vejledning til kontrollen og et regneark til at beregne og kontrollere afvigelser. Testsignalerne er opdelt i 8 biblioteker, som downloades som én zip-fil.

Det anbefales at anvende testfiler til frekvensrespons og niveaulinearitetskontrol hver gang, man bruger en ny konfiguration af måleudstyr, og ellers foretage en kontrol nogle gange om året. Testfiler til kontrol af tidsvægtning og bredbåndstestsignaler kan anvendes, hvis der er behov for det.

Såfremt der ved kontrollen findes afvigelser større end tolerancerne, bør man finde frem til, hvilken del af målekæden der bidrager mest til afvigelsen, og om muligt fjerne årsagen til afvigelsen. Hvis dette ikke er muligt, skal man vurdere, hvilken indflydelse afvigelsen får på måleresultaterne og eventuelt korrigere for afvigelsen.

Back To Top