Skip to content

Spørgsmål og svar

Referencelaboratoriet modtager jævnligt spørgsmål fra de certificerede og akkrediterede, kommuner og miljøcentre. Svarene i denne oversigt er et udpluk og er udarbejdet af Referencelaboratoriet. Svarene afspejler Referencelaboratoriets bedste viden om emnet på besvarelsestidspunktet og kan supplere anvisningerne i Miljøstyrelsens vejledninger – i mange tilfælde er de diskuteret med Miljøstyrelsen inden offentliggørelsen.

Hverken Miljøstyrelsens eller andre vejledninger eller Referencelaboratoriets udtalelser erstatter den konkrete vurdering af sagens fakta, som tilsynsmyndigheden skal lægge til grund for sin behandling af den enkelte sag. I alle tilfælde vil Miljøklagenævnets afgørelse i en konkret klagesag fastlægge den praksis, som godkendelses- og tilsynsmyndighederne efter miljøbeskyttelsesloven efterfølgende skal rette sig efter.

Back To Top