Skip to content

Orienteringer

Orienteringer med aktive links er tilgængelige i PDF-format.

 

 

Nr. Titel Måned År
1 Beregning af ekstern støj September 1984
2 Vindgenereret baggrundsstøj Februar 1985
3 Indendørs måling af virksomhedsstøj November 1985
5 Infralyd i det eksterne miljø December 1986
6 Ny generation af støjmåleudstyr Marts 1988
7 Udstyr til vindmåling Marts 1988
8 Digitale kassettebåndoptagere December 1988
9 Årsberetning 1988 April 1989
10 Vibrationer fra jernbaner November 1989
11 Årsberetning 1989 Februar 1990
12 Kalibrering og kontrol af støjmåleudstyr Februar 1990
13 Måling af hørbare toner i støj Maj 1991
14 Årsberetning 1990 Maj 1991
15 Beregning af impulsstøj September 1991
16 Ubestemthed ved støjmålinger December 1991
17 Årsberetning 1991 Marts 1992
18 Rapportering af støjberegninger April 1992
19 Oversigt over vejledninger fra Miljøstyrelsen, bekendtgørelser m.m. December 1992
20 Årsberetning 1992 Maj 1993
21 Måling af støj fra skorstene September 1993
22 Støj fra vindmøller Februar 1994
23 Årsberetning 1993 Maj 1994
24 Måling eller beregning af ekstern støj Maj 1994
25 Miljøstyrelsens nye flystøjvejledning Februar 1994
26 PC-baserede målesystemer til støjmålinger Juni 1997
27 Vurdering af sammensat støj August 1997
28 Måleudstyr til måling af infralyd, lavfrekvent lyd og vibrationer Februar 1999
29 Vurdering og præsentation af måle- og beregningsresultater Juli 2000
30 Måleudstyr hos de godkendte laboratorier Juli 2000
31 Forslag til revideret objektiv metode til bestemmelse af tydeligheden af toner i støj Februar 2001
32 Objektiv målemetode for impulsers tydelighed og forslag til bestemmelse af genetillæggets størrelse April 2001
33 Sekundære parametre i støjmålinger November 2002
34 Digitale lagringsmedier til brug ved støjmålinger December 2003
35 Rapportering af støjberegninger II November
Rev. august
2004
2005
36 Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder November
Rev. juli
Rev. juni
2005
2008
2021
37 Verifikation af software til beregning af ekstern støj Oktober
Rev. oktober
2006
2007
38 “Miljømåling” eller “orienterende støjmåling” – hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? September 2007
39 Praktisk anvendelse af Nord2000 til støjberegninger November 2008
40 Hvilke spilleregler gælder der for støjen Februar 2009
41 Beregning af skudsstøj Juli 2009
42 Indregulering af musikanlæg Juni 2010
43 Valg af måle- og beregningspositioner December 2010
44

Rapportskabelon til “Miljømåling – trafikstøj”

Download rapportskabelon

Oktober
Rev. maj
2011
2012
45 Environmental noise regulations in Denmark Januar 2012
46 Indendørs støjniveau med åbne vinduer – 2. udgave April 2015
47 Toneanalyser – den danske metode September 2013
 Lydfiler (gem på pc ved højreklik – “Save target as”):
19. sml. Opgave A _mp3 / 19. sml. Opgave A_wav
 20. sml. Opgave B_mp3 / 20. sml. Opgave B_wav
48 Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj November 2013
49 Genevirkning af vibrationer Januar 2014
50 Togstøj ved stationer Januar 2015
51 Udstyr til vindmåling II Maj 2015
52 Genmåling af støjkilder November 2018
53 Måling af kildestyrke_skannemetoden September 2020
54 Kildestyrker til Nord200 for tog  på vel vedligeholdte spor Februar 2023

 

Back To Top