skip to Main Content

Fejl i Nord2000, marts 2011

Referencelaboratoriet er blevet gjort opmærksom på en fejl, der tilsyneladende ligger i NORD2000’s beregningsrutiner. Der er foretaget en indledende undersøgelse af problemet og resultaterne herunder er derfor foreløbige.

  1. Fejlen er set i en SoundPLAN-gridberegning af jernbanestøj efter NORD2000-metoden og fremtræder i den grafiske visning af resultaterne som ”tunger” af høje støjniveauer, der udgår fra jernbanen.
  2. Der er foreløbig set ét eksempel på fejlen.
  3. Fejlen kan tilsyneladende opstå pga. små ujævnheder i terrænprofilen.
  4. Den foreløbige undersøgelse tyder på, at fejlen ligger i NORD2000-rutinerne og er dermed ikke en implementeringsfejl.
  5. Fejlen giver sig tydeligt til kende i form af meget høje, uforklarlige støjniveauer.

Hvis videre undersøgelser bekræfter, at fejlen ligger i NORD2000-metoden forventes denne udbedret i maj 2011.

Da fejlen ikke tidligere er rapporteret tyder det på, at den er sjældent forekommende.

Back To Top