Skip to content

Hvor kan man læse om ekstern støj (miljøstøj)?

Der findes ikke deciderede lærebøger om måling og beregning af ekstern støj, der samlet forklarer alle aspekter af dette emne fra ende til anden, fx hvor skal man måle på klagers grund, grænseværdien for bygningstransmitteret støj og betydningen af LpA,Max,FAST.
Miljøstøj er et felt, som i Danmark har udviklet sig siden starten af 80’erne. Der er udgivet vejledninger fra Miljøstyrelsen og andre myndigheder, når behovet har vist sig. Blandt andet derfor er kilderne til viden om miljøstøj mange og spredte.
Referencelaboratoriet har udformet nedenstående – formodentlig – ufuldstændige liste over de steder, hvor man kan opsøge viden om emnet. Vi hører gerne om andre kilder, som her evt. skulle være overset.

 • Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/
  Søg på ”støj”.
 • På Referencelaboratoriets hjemmeside under ”Regler og vejledninger” har vi samlet gældende publikationer om miljøstøj opdelt efter emner som fx virksomhedsstøj, skydebaner og vejstøj.
  Her findes også en del af de såkaldte hyrdebreve fra Miljøstyrelsen, som tidligere blev benyttet til at præcisere eller rette vejledningerne om ekstern støj.
 • På Referencelaboratoriets hjemmeside findes ca. 50 ”Orienteringer fra Referencelaboratoriet”, der omhandler ekstern støj, måleudstyr, analyse af støjsignaler m.m.
 • Vejdirektoratets hjemmeside https://vejdirektoratet.dk/
  Søg på ”støj”.
 • Afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet https://mfkn.naevneneshus.dk/
  Søg på ”støj”.
 • Hjemmesiden https://retsinformation.dk/
  Søg på ”støj”.
Back To Top