Skip to content

Emneområder for certificerede personer

Nedenstående ses en oversigt over emneområder for certificerede personer.

Felter med gul baggrund er obligatoriske emneområder, mens alle andre kan tilvælges. Dog kan der opnås certificering inden for trafikstøjberegninger alene (emneområde B7 og B8 i oversigten, “Miljømåling – trafikstøj”).

Der findes ikke vejledninger fra Miljøstyrelsen for emnerne B5 og B6.

 

Emneområder Måling (M) Beregning (B)
1. Ekstern støj fra virksomheder,
incl. infralyd og lavfrekvent støj
M1 B1
2. Støj fra skydebaner,
excl. måling af kildestyrke
M2 B2
3. Støj fra motorsportsbaner M3 B3
4. Støj fra vindmøller M4 B4
5. Vibrationer i det eksterne miljø M5        
6. Kildestyrke af håndvåben M6        
7. Støj fra jernbaner M7 B7
8. Støj fra vejtrafik M8 B8
9. Støj fra flyvepladser M9 B9
Sidst opdateret 2016.04.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top