Skip to content

Fejl i Nord2000 ved beregning af maksimalværdier for togstøj er nu rettet!

Den 22. juni 2016 blev der på dette sted oplyst, at der var konstateret en fejl i beregningen af LAmax af togstøj med Nord2000 i SoundPLAN, og at der ville blive påbegyndt et arbejde, som skulle forklare årsagen og eventuelt anbefale en løsning.

Årsagen blev hurtigt fundet: Den oprindelige Nord2000-rapport (Nord2000. New Nordic Prediction Method for Rail Traffic Noise, SP Rapport 2001:11) foreskriver LAmax-toget erstattet af 7 punktkilder hver med 1/7-del af den samlede emission. Punkterne placeres med et punkt i midten af toget, og de resterende 6 punkter i afstanden +/- l /2, +/- l /4 og l /8 på hver side; l er togets længde.
På steder, hvor emission skifter, f.eks. ved sporskifter og på broer, giver denne model et noget ’unaturligt’ forløb af støjkonturkurver.

Der er nu udarbejdet en revideret model, som fordeler emissionen mere jævnt, og SoundPLAN har implementeret modellen. Test har vist, at den nye model generelt giver samme resultat for Lden og LAmax bortset fra områder nær steder, hvor emissionen ændrer sig. I disse områder ses ændringer af LAmax i intervallet [-5 dB; 5 dB] i forhold til den tidligere implementering, mens Lden stadig er uændret.

Referencelaboratoriet anbefaler, at den nye model anvendes fremover. Modellen er blevet tilgængelig med opdateringen fra 6. februar 2018 til SoundPLAN Version 8.0.

 

Back To Top