Skip to content

Fase 2 af Miljøstyrelsens impulsprojekt er nu udført

Formålet med fase 2 af projektet om impulstillæg var gennem et litteraturstudie at forsøge at vurdere den ekstra gene pga. impulser og undersøge, om der er ny viden om størrelsen af det graduerede genetillæg samt indflydelsen af hyppigheden af impulsforekomster.

Projektet er nu afsluttet med en rapport fra FORCE: ”Vurdering af ekstra gene fra impulsstøj – et litteraturstudie”, TC-101702, som er tilgængelig her på  hjemmesiden under ”Udgivelser” – Link til rapport

Back To Top