Skip to content

Emnelisten er ændret – måling af støj fra store vindmøller er igen obligatorisk

På Referencelaboratoriets styringsgruppemøde den 8. april 2016 blev det besluttet at justere emnelisten, således at det igen er obligatorisk at måle støj fra store vindmøller. Det betyder, at det tidligere emneområde M10 (Måling af støj fra store vindmøller) falder bort, og emnet nu er omfattet af det obligatoriske M4: Støj fra vindmøller.

Se den gældende emneliste her

Back To Top