Skip to content

Den fælles nordiske metode til beregning af industristøj. Revision 2019

Miljøstyrelsen har besluttet, at GPM2019 kan benyttes fra og med 1. oktober 2019.

Det anbefales, at der i en overgangsperiode foretages en beregning både med GPM1982 og GPM2019, således at man får belyst eventuelle betydende forskelle.

 

Baggrund:

I december 2018 blev der foretaget en undersøgelse af forskellene i beregningsresultaterne for den fælles nordiske metode (beregningsmetoden for industristøj, engelsk General Prediction Method, GPM) med og uden rettelsen, der korrigerer uhensigtsmæssigheden i metoden fra 1982 (GPM1982), der medførte at en ekstra skærm indført i en støjmodel kunne resultere i højere støjbidrag i et immissionspunkt. Dette er stik imod forventningerne til virkningen af en ekstra støjskærm.

 

Rettelsen til metoden er udfærdiget af Birger Plovsing fra Referencelaboratoriet. Beskrivelsen af rettelsen fra Referencelaboratoriet er beskrevet i dokumentet ”117-21137 – Miljøstyrelsen – Proposal for revising the multiple screen approach in the GPM for industrial noise – RL05-18.pdf”, som ligger på Referencelaboratoriets hjemmeside. SoundPLAN Nord ApS’s notat om undersøgelsen af forskellene mellem den oprindelige metode (GPM1982) og den korrigerede metode (GPM2019) kan ligeledes findes på Referencelaboratoriets hjemmeside (”1405_11_dec_18_GPM2019.pdf”).

 

Samtidig med rettelsen af skærmproblemet blev også et andet forhold i metoden rettet. Hidtil kunne to skærme tilsammen give en dæmpning på max 40 dB, men dette er i de fleste tilfælde en alt for stor dæmpning, hvorfor grænsen i den nye metode er sat til 25 dB (i SoundPLAN justerbar på samme måde som 40 dB i den gamle metode kunne ændres af brugeren). GPM regner med maksimalt to skærme, nemlig de to, der hver især giver den største dæmpning.

 

På grundlag af ovenstående dokumenter og arbejdet med rettelserne konkluderer Referencelabora­toriets som følger:

 

  • I de fleste tilfælde vil bidrag fra en enkelt støjkilde ændres mindre end 0,5 dB ved skift til GPM2019.
  • I de fleste tilfælde vil det samlede bidrag fra et større antal kilder ændres mindre end 0,1 dB ved skift til GPM2019
  • Bidragene fra enkelte kilder, der med GPM1982 skærmes af én skærm og med GPM2019 skærmes af to skærme, kan (som forventet og ønsket) reduceres væsentligt
  • For virksomheder med mange kilder, hvoraf 3 eller flere kilder bidrager nogenlunde lige meget i immissionspunkterne, vil resultaterne beregnet med GPM1982 og GPM2019 oftest være inden for 0,5 dB
  • For virksomheder med en enkelt eller få kilder med høj kildestyrke, som er effektivt skærmet, vil forskellen kunne være væsentlig større. Men da kilderne netop er effektivt skærmet, vil det i praksis kun sjældent ændre summen af kildebidrag væsentlig.

 

 

Back To Top