Skip to content

Ændrede korrektionsværdier for nogle vejbelægningstyper

Vejdirektoratet har opdateret korrektionsværdierne for vejbelægningstyperne SMA 8 og SRS.

Dette har betydning for støjberegninger efter HÅNDBOG NORD2000 – Beregning af vejstøj i Danmark, rapport 434 – 2013.

De ændrede korrektioner skal anvendes ved støjberegninger efter den 1. december 2020,

og Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen anbefaler, at disse korrektioner anvendes ved alle nystartede beregninger af vejstøj fra dags dato

Læs mere her på siden under Regler og vejledninger

Back To Top