Skip to content

Resultater 25. sammenlignende støjmåling

Referencelaboratoriet afholdte i foråret 2020 den 25. sammenlignende støjmåling for 43 tilmeldte deltagere.
Formålet er at sikre en stor nøjagtighed og ensartet kvalitet af de støjmålinger, der udføres i praksis i Danmark.
Deltagelsen er obligatorisk for de danske støjlaboratorier. De indsendte resultater vurderes i forhold til en fælles
sand middelværdi af svarene, hvorefter deltagerne gives karakterer på dette grundlag.
Karakteren indgår som en vigtig del af dokumentationen for det arbejde, de enkelte laboratorier udfører.
Deltagernes resultater viste – som normalt – en stor præcision i analyser og beregninger

Læs mere om resultaterne af 25. sml. støjmåling

 

Back To Top